Cestovný pas

Čo potrebujete na vydanie pasu?
CESTOVNÝ PAS Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu občan predkladá:

  • občiansky preukaz
  • rodný list (ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu)
  • skôr vydaný cestovný pas
  • správny poplatok

Aké sú poplatky za vydanie pasu?

PAS DO 30 DNÍ | CENA
Správne poplatky pri vyhotovení pasu do 30 dní:

do 6 rokov – 8€ | od 6 do 16 rokov – 13€ | od 16 rokov – 33€

PAS DO 10 DNÍ | CENA
do 10 pracovných dní je správny poplatok:

do 6 rokov – 16€ | od 6 do 16 rokov – 26€ | od 16 rokov – 66€

PAS DO 2 DNÍ | CENA
do 2 pracovných dní je správny poplatok:

do 6 rokov – 24€ | od 6 do 16 rokov – 39€ | od 16 rokov – 99€.

Aká je platnosť pasu?
Cestovný pas sa občanovi po dovŕšení 16 rokov vydáva s platnosťou na 10 rokov,

občanovi mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov,

občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na  2 roky.

Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov (staršiemu ako 12 rokov) , sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 1 rok.