Cestovný pas

 

Čo potrebujete na vydanie pasu?

PCESTOVNÝ PASri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu občan predkladá:

 • občiansky preukaz
 • rodný list (ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu)
 • skôr vydaný cestovný pas
 • správny poplatok

Aké sú poplatky za vydanie pasu?

PAS DO 30 DNÍ

Správne poplatky pri vyhotovení pasu do 30 dní:

 • do 6 rokov – 8€
 • od 6 do 16 rokov – 13€
 • od 16 rokov – 33€

PAS DO 10 DNÍ

do 10 pracovných dní je správny poplatok:

 • do 6 rokov – 16€
 • od 6 do 16 rokov – 26€
 • od 16 rokov – 66€,

PAS DO 2 DNÍ

do 2 pracovných dní je správny poplatok:

 • do 6 rokov – 24€
 • od 6 do 16 rokov – 39€
 • od 16 rokov – 99€.

Aká je platnosť pasu?

Cestovný pas sa občanovi po dovŕšení 16 rokov vydáva s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na  2 roky. Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov (staršiemu ako 12 rokov) , sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 1 rok.