Cestovný pas

 • ► Čo potrebujete na vydanie pasu?
 • ► Aká je platnosť pasu?

Čo potrebujete na vydanie pasu?

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu občan predkladá:

 • občiansky preukaz
 • rodný list (ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu)
 • skôr vydaný cestovný pas
 • správny poplatok

AKÁ JE PLATNOSŤ PASU?

Cestovný pas sa občanovi vydáva:

 • po dovŕšení 16 rokov s platnosťou na 10 rokov
 • občanovi mladšiemu ako 16 rokov s platnosťou na 5 rokov
 • občanovi mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na  2 roky
 • občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov (staršiemu ako 12 rokov) , sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 1 rok

Cena za vydanie cestovného pasu

 • ► PAS CENA do 30 dní
 • ► PAS CENA do 10 dní
 • ► PAS CENA do 2 dní

CESTOVNÝ PAS DO 30 DNÍ | CENA

Správne poplatky pri vyhotovení pasu do 30 dní:

 • pas cena za vydanie do 30 dní – do 6 rokov – 8€
 • pas cena za vydanie do 30 dní – od 6 do 16 rokov – 13€
 • pas cena za vydanie do 30 dní – od 16 rokov – 33€

CESTOVNÝ PAS DO 10 DNÍ | CENA

do 10 pracovných dní je správny poplatok:

 • cena za vydanie pasu do 10 dní – do 6 rokov – 16€
 • cena za vydanie pasu do 10 dní – od 6 do 16 rokov – 26€
 • cena za vydanie pasu do 10 dní – od 16 rokov – 66€

CESTOVNÝ PAS DO 2 DNÍ | CENA

do 2 pracovných dní je správny poplatok:

 • cena za pas vydaný do 2 dní – do 6 rokov – 24€
 • cena za pas vydaný do 2 dní – 6 do 16 rokov – 39€
 • cena za pas vydaný do 2 dní – od 16 rokov – 99€.

Cestovný pas Slovenskej republiky

Cestovný pas
je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom pase. Cestovné pasy sú majetkom Slovenskej republiky.

Pred vycestovaním
Pred vycestovaním je potrebné si skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia. Do členských krajín Európskej únie je možné cestovať okrem cestovných pasov aj na občianske preukazy Slovenskej republiky formátu ID karty.

Víza
Ak má občan v cestovnom pase vízum s platnosťou presahujúcou platnosť pasu, môže požiadať o jeho ponechanie. Môže ho však používať iba na preukazovanie víza. Pri cestovaní musí použiť platný cestovný pas.